PO-Raad aan de slag met eerste vier ICT-dilemma’s

De PO-Raad gaat aan de slag met vier door schoolbesturen breed gedragen vragen die hen in de weg staan om door te pakken met het inzetten van ICT in het onderwijs. Deze zogenoemde versnellingsvragen zijn bekend gemaakt op de conferentie ‘Beter en Slimmer leren met ICT die op 22 april werd gehouden en luiden:

 1. Hoe krijg je goed inzicht waar een leerling staat in het curriculum, op basis van de methode die gebruikt wordt op school (ongeacht welke methode dit is, maar startend bij taal en rekenen), en bepaal je vervolgens de individuele leerlijn?
  Ingediend door Stichting Rijdende School en Stichting Optimus en ondersteund door Bestuur Leerplein 055, Stichting OOG, Samenwerkingsstichting Kans&Kleur, RKBS De Ark en Brede school De zevensprong.
 2. Hoe kun je systeem- en/of toepassings-onafhankelijk een centraal dashboard voor leraren maken, waarop de voortgang van hun leerlingen wordt weergegeven aan de hand van landelijk vastgestelde leerdoelen? 
  Ingediend door de Almeerse Scholen Groep en ondersteund door Penta Primair.
 3. Hoe kom je tot een leerlingvolgsysteem voor het speciaal onderwijs, dat op een efficiënte en effectieve wijze individuele leerlinggegevens en kenmerken in beeld brengt ten behoeve van het op maat ondersteunen van de leerling.
  Ingediend door De Onderwijsspecialisten en ondersteund door BOOR, Heliomare, De Kleine Prins en de Aloysiusstichting.
 4. Hoe kun je met een digitaal portfolio het leerproces en de ontwikkeling van de leerling volgen en de administratieve druk bij leerkrachten verlichten? 
  Ingediend door Signum en SKOFV.

De PO-Raad zet in samenwerking met Kennisnet experts in om de vragen te beantwoorden en de belemmeringen weg te nemen. Dat is nodig om schoolbesturen meters te laten maken met ICT zodat zij leerlingen steeds meer onderwijs op maat kunnen geven.

Procedure

Scholen kunnen sinds 18 maart 2015 hun potentiele versnellingsvragen aanmelden bij de PO-Raad. Uit de eerste inschrijvingen heeft een onafhankelijke toetscommissie zes vragen van schoolbesturen geselecteerd. Vragen die overeen kwamen of in elkaars verlengde lagen, zijn samengevoegd waardoor er nu vier vragen zijn overgebleven. Deze ondersteuning maakt deel uit van project Beter en Slimmer leren met ICT (onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT).

Op de hoogte blijven?

Wilt u ook actief betrokken worden bij een van deze vragen? Vul dan het formulier in om deze vraag te ondersteunen. U blijft dan op de hoogte van de voortgang van de vraag en kunt actief bijdragen aan de oplossing.

Wilt u ook een versnellingsvraag indienen?

Versnellingsvragen zijn vragen die diverse schoolbesturen gemeen hebben en die belemmeren dat de sector op grote schaal ICT inzet voor het geven van onderwijs. Van 2015 tot 2017 is er expertise beschikbaar om scholen te helpen via de versnellingsvragen hun ambities op het gebied van leren met ICT te realiseren. Er is ruimte voor 15 vragen per jaar. De expertise geldt voor een periode van minimaal drie maanden tot maximaal 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Als u een versnellingsvraag heeft, dan kunt u deze als schoolbestuur aanmelden bij de PO-Raad. Wij nemen dan contact op om te kijken of uw vraag voldoet aan de criteria van versnellingsvragen. Vervolgens kunt u de vraag inschrijven. Drie maal per jaar worden de binnengekomen vragen getoetst en geselecteerd. In 2015 worden vragen nog op twee momenten beoordeeld.  Vragen die voor 8 juni 2015 ingeschreven zijn en vragen die voor 8 oktober 2015 ingeschreven zijn.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 25 september 2015