PO-Raad: Aanpassen systeem voor betere schoolgebouwen

De PO-Raad herkent het beeld van het onderzoek naar de kwaliteit van de schoolgebouwen. De sectororganisatie vindt dat de oplossing vooral ook gezocht moet worden in aanpassingen van het systeem. Door een ingewikkelde verdeling van verantwoordelijkheden en geldstromen wordt het geld nu niet effectief ingezet. De PO-Raad praat al enige tijd met alle partijen om dit structureel op te lossen.

Het onderzoek naar achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, dat vandaag via het NOS Journaal naar buiten is gekomen, geeft een goed beeld van de stand van zaken. Scholen hebben vaak te maken met gebouwen die functioneel niet aan de educatieve eisen voldoen en/of niet praktisch zijn in het gebruik. Slechte energiehuishouding leidt tot verspilling van geld, dat anders aan kwaliteit kan worden besteed. Het huidige systeem van nieuwbouw van scholen lost dit probleem te langzaam en onvoldoende op. De ervaring leert dat een eenmalige financiële impuls wel wat helpt, maar geen structurele verbetering laat zien.

De PO-Raad pleit al langer voor het structureel aanpakken van de systematiek van de onderwijshuisvesting. In 2015 verandert er al iets, doordat het buitenonderhoud dan in handen komt van de schoolbesturen. Dat is een stap in de goede richting, hoewel we moeten oppassen dat de schoolbesturen niet worden opgezadeld met veel achterstallig onderhoud. Daarom blijven we de gemeenten wijzen op hun verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting. Zij hebben nog heel 2014 de kans om zaken op orde te krijgen. In een structurele oplossing moet meer aandacht komen voor renovatie van gebouwen. Daarnaast moet de scheiding tussen de verantwoordelijkheid voor het bouwen en de verantwoordelijkheid voor het gebruiken van scholen kleiner worden.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 1 november 2013

Nieuwscategorieën