PO-Raad adviseert minister over referentieniveaus

Naar aanleiding van de vijf rondetafelbijeenkomsten referentieniveaus van september/oktober 2010, heeft de PO-Raad een brief naar de minister gestuurd met een advies omtrent de invoering van de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. In de rondetafelbijeenkomsten is met het veld van gedachten gewisseld over een aantal vraagstukken die (gaan) spelen bij de invoering van de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.

Maximale benutting onderwijstijd
In de kern onderschrijft de PO-Raad in het advies het voornemen om centrale toetsing van de referentieniveaus in het primair onderwijs in te voeren. Het primair onderwijs wil graag zichtbaar maken welk eindniveau zij met haar leerlingen bereikt en deze informatie ten behoeve van de doorgaande leerlijn goed overdragen aan het voortgezet onderwijs. Om de toetslast voor het primair onderwijs niet te verzwaren, zou de centrale toetsing van de referentieniveaus gecombineerd moeten worden met de toetsing ten behoeve van het onafhankelijk advies voor het best passende type vervolgonderwijs. Om de beschikbare onderwijstijd zo maximaal mogelijk te benutten, is het advies de centrale toetsing op een zo laat mogelijk tijdstip in het laatste leerjaar primair onderwijs (mei) te laten plaatsvinden.

Verantwoord en geleidelijk invoeringstraject
Daarnaast pleit de PO-Raad bij de invoering van de centrale toetsing nadrukkelijk voor een verantwoord en geleidelijk invoeringstraject waarbij draagvlak wordt gecreëerd in de scholen en recht wordt gedaan aan de eisen van kwaliteit en zorgvuldigheid die horen bij een toets die voor leerlingen, ouders en scholen van groot belang zal zijn.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Nieuwscategorieën