PO-Raad behartigt belangen funderend onderwijs in NRO

De PO-Raad en VO-raad hebben Marja Blom, voorzitter CvB van Willibrord Stichting en Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht, voorgedragen als stuurgroeplid van het Nationaal Regieorgaan voor Onderwijsonderzoek (NRO). Dit regieorgaan ontvangt vanaf 2014 subsidiegelden (de voormalige SLOA-gelden) voor praktijkgericht onderzoek binnen scholen. Blom zal de belangen en behoeften van het funderend onderwijs op het gebied van onderzoek behartigen.

Het NRO werd in 2012 opgericht door OCW en NWO om de aansluiting tussen praktijk en onderzoek te verbeteren en te zorgen voor minder versnippering in onderzoeksbudgetten. Het regieorgaan is verantwoordelijk voor de programmering, beoordeling en uitvoering van wetenschappelijk onderwijsonderzoek. Dit gebeurt op basis van vragen uit de onderwijspraktijk, het onderwijsveld en de wetenschap. Zie voor meer informatie de website van het NRO.

Stuurgroep NRO

Het NRO kent een stuurgroep, die het meerjarenplan vaststelt en onderzoeksvoorstellen goed moet keuren. Op 13 maart is de samenstelling van deze stuurgroep bekendgemaakt. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit onderwijspraktijk, onderwijsbeleid en wetenschap.

  • Voorzitter: dhr. prof. dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen
  • Zetel fundamenteel onderzoek: dhr. prof. dr. J. (Jeroen) van Merriënboer
  • Zetel onderwijspraktijk/funderend onderwijs: mw. drs. M.T.C. (Marja) Blom
  • Zetel onderwijspraktijk/vervolgonderwijs: mw. drs. F.M. (Frida) Hengeveld
  • Zetel beleidsonderzoek: mw. drs. A.S. (Annemarie) Sipkes
  • Zetel beroepsgroep leraren: mw. drs. A. (Annet) Kil-Albersen
  • Zetel praktijkgericht onderzoek: mw. dr. S.M. (Sanneke) Bolhuis

Blom wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een werkverband, bestaande uit: Petra van Haren (algemeen directeur stichting PCBO Voorst), Bas van Lanen (adjunct-directeur en leerkracht Samsam), Ton Roelofs (directeur Onderwijs, Penta College), Arend Smit (rector Corlaer College), Marleen van der Lubbe (beleidsadviseur PO-Raad) en Maartje Smeets (beleidsadviseur VO-raad).

Programmaraden NRO

Het NRO bestaat daarnaast uit 3 programmaraden die de onderzoeksprogramma’s opstellen voor fundamenteel, beleidsgericht en praktijkgericht onderzoek. Op dit moment zijn de leden voor de programmaraad fundamenteel onderzoek al bekend. Zie hiervoor de website van het NRO. De leden voor de programmaraad beleidsgericht en praktijkgericht onderzoek worden op korte termijn bekendgemaakt.

SLOA-gelden naar NRO

Onder de nieuwe SLOA-wetgeving – die in 2014 van kracht wordt – gaan de SLOA-middelen voor praktijkgericht onderzoek binnen scholen niet langer naar de Landelijke Pedagogische Centra,het Centrum voor innovatie van opleidingen  (CINOP), PO-Raad en VO-raad, maar ontvangt het NRO deze middelen. Van hieruit worden ze vervolgens via open competitie besteed.

Volgens de PO-Raad is dit een goede ontwikkeling mits scholen zelf de middelen voor praktijkgericht onderzoek kunnen aanvragen. Dit moet niet alleen via onderzoekers of ondersteuners verlopen. 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 16 april 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën