PO-Raad breidt collegiale visitaties uit, deelnemers gezocht

Vanaf september 2013 zullen er binnen het project Sturen op Onderwijskwaliteit weer nieuwe visitatietrajecten starten in het kader van de Code Goed Bestuur primair onderwijs. Er is nog een aantal plekken beschikbaar. Indien u interesse heeft in deelname aan het collegiale visitatietraject op bestuurlijk niveau dan kunt u contact opnemen met Selma Janssen

In het jaar 2012-2013 zijn twintig schoolbesturen gestart met een traject collegiale visitatie, dat deel uitmaakt van het project Sturen op Onderwijskwaliteit. Het visitatietraject wordt begeleid door de projectleiders van het project, Hans van Dael en Selma Janssen en drie andere PO-Raad experts.  

Het traject bestaat uit:

  1. een telefonische intake met een PO-Raad expert;
  2. het maken van een plan van aanpak voor de zelfevaluatie;
  3. bespreking van het plan van aanpak met de PO-Raad expert;
  4. definitieve uitwerking plan van aanpak zelfevaluatie;
  5. de uitvoering van de zelfevaluatie (onderzoek in de organisatie);
  6. het schrijven van de evaluatierapportage van de zelfevaluatie, dat als input dient voor de visitatiecommissie;
  7. een dag de visitatiecommissie op bezoek;
  8. een rapportage met de bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie;
  9. voorbereiding en uitvoering van de visitatie bij minimaal 2 collega-bestuurders;
  10. terugkomdag met collega-bestuurders, een aantal maanden na de visitaties;

In de bijlage vindt u meer informatie over het visitatietraject.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 15 april 2013

Nieuwscategorieën