PO-Raad bundelt reacties op bezuinigplannen

De bezuinigingen op (passend) onderwijs roepen veel reacties op bij schoolbesturen en bij andere direct betrokkenen. Veel van die reacties verschijnen in de (regionale) media. Natuurlijk brengt de PO-Raad als sectororganisatie van het primair onderwijs de gevolgen van de bezuinigingen ook onder de aandacht, bijvoorbeeld in gesprekken met beleidsmedewerkers en politici, bij journalisten, tijdens netwerkbijeenkomsten.

Cumulatie van bezuinigen op schoolniveau
De aangekondigde bezuinigingen komen bovenop de bezuinigingen die 1 augustus jongstleden al van kracht zijn geworden. Vooral ook door deze opeenstapeling van de bezuinigingen maken veel schoolbestuurders zich zorgen over het behoud van de onderwijskwaliteit. Veel besturen zoeken zelf, al dan niet samen met een aantal andere besturen, contact met de (regionale) media en/of de (landelijke) politiek. Als PO-Raad zijn wij van mening dat het goed is als vanuit de dagelijkse praktijk de problemen inzichtelijk gemaakt worden. Hiermee wordt duidelijk wat de bezuinigingsoperatie voor de kinderen en/of de personeelsleden concreet betekent.

Oproep aan de leden
Om duidelijk te kunnen maken dat het niet het probleem van een enkel schoolbestuur is, verzamelen wij graag de praktijkvoorbeelden die u verstuurt. Wij plaatsen ze in een dossier op onze site en gebruiken de voorbeelden in onze gesprekken. Daarom aan u de vraag: stuurt u alstublieft een kopie van uw brieven en krantenartikelen naar m.mathies@poraad.nl.

Naar dossier Passend onderwijs >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën