PO-Raad deelt zorgen over bekostiging passend onderwijs

Foto via Flickr

De invoering van passend onderwijs is onder de huidige omstandigheden een risicovolle onderneming. Scholen staan voor een ‘onmogelijke opdracht’. Ze hebben niet voldoende geld om aan alle eisen en verwachtingen te voldoen. De ambities nog verder verhogen, vergroot de kloof tussen ambitie en praktijk. Daarvoor waarschuwt de PO-Raad in een brief aan de Algemene Rekenkamer. Ze reageert daarmee op het Rekenkamer-rapport ‘Kunnen basisscholen passend onderwijs aan?’ dat op 2 juli openbaar werd. 

Kloof ambities en bekostiging

De Algemene Rekenkamer concludeert in het rapport dat het ‘wankele evenwicht tussen mensen, middelen, taken en tijd op basisscholen’ een ‘risico’ vormen voor een goede invoering van passend onderwijs. Schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, moeten ervoor waken ‘dat het evenwicht op scholen niet zoekraakt’.

De PO-Raad onderschrijft die algemene conclusie maar vindt de aanbevelingen van de Rekenkamer niet ver genoeg gaan. De PO-Raad vindt dat ambities moeten worden bijgesteld of dat de overheid meer geld beschikbaar moet stellen om de invoering van passend onderwijs beter te laten verlopen. De bekostiging is nu niet toereikend.

Werkdruk

De PO-Raad waarschuwt daarnaast voor de toenemende werkdruk voor leraren. Daardoor houden ze te weinig tijd over voor bijvoorbeeld bijscholing die nodig is om hen te helpen omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

De PO-Raad roept de Algemene Rekenkamer daarnaast met klem op over ongeveer drie jaar opnieuw een soortgelijk onderzoek uit te voeren. Dat is nodig omdat ‘niemand weet hoe passend onderwijs er in de praktijk van de school en van de klas zal uitzien’, aldus voorzitter Rinda den Besten in de brief.

Lumpsum

De Algemene Rekenkamer geeft aan het belang van een volgend onderzoek in te zien. Ze vindt dat de lumpsum daarbij moet worden geëvalueerd. In tegenstelling tot staatssecretaris Sander Dekker vindt de Rekenkamer dat de lumpsum nog niet voldoende onder de loep is genomen.

De Eerste Kamer spreekt op 2 juli over het rapport. De Tweede Kamer praat een dag later over passend onderwijs.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 september 2013

Nieuwscategorieën