PO-Raad doet onderzoek naar bezuinigingen onderwijshuisvesting bij gemeenten

De vormen waarin gemeentelijke bezuinigingen lijken te worden doorgevoerd en de wijze waarop dat met schoolbesturen al dan niet wordt gecommuniceerd baart de PO-Raad zorgen. De PO-Raad krijgt graag meer zicht op de werkelijke omvang van de bezuinigingen enerzijds en de wijze waarop dat wordt vormgegeven anderzijds en heeft Regioplan daarom opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren.

Verzoek om mee te werken

De laatste maanden ontvangt de PO-Raad vrijwel dagelijks vragen van schoolbesturen over bezuinigingen die gemeenten doorvoeren op het huisvestingsbudget. We hebben daarom aan Regioplan opdracht gegeven schoolbesturen middels een enquête te bevragen naar hun ervaringen. De bestuurgebonden toegangslink zal een dezer dagen per mail worden toegezonden. Wij doen een beroep op de schoolbesturen hiervoor tijd vrij te maken. Mocht de link voor een van uw collega's bestemd zijn, dan vragen wij u die aan hem of haar door te geven.

Wettelijke voorschriften

Voorbeelden van meldingen zijn dat gemeenten afschrijvingstermijnen van scholen optrekken, soms onder het gelijktijdig verlagen van de normvergoedingen. Een ander voorbeeld is dat een gemeente het schoolbestuur heeft meegedeeld niet langer te willen opdraaien voor het onderhoud van speeltoestellen op het terrein van de school dat tevens dienst doet als openbaar speelterrein. Gelijktijdig werd meegedeeld dat alle toestellen ook zouden worden verwijderd. Een punt dat in de reacties van schoolbesturen opvalt is de wijze waarop gemaakte afspraken eenzijdig – zonder overleg – worden opgeschort of zelfs geschrapt. Soms lijken daarbij de wettelijke voorschriften te worden genegeerd.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 16 november 2012

Nieuwscategorieën