PO-Raad eens met Onderwijsraad over overgangen in onderwijs

Stel het belang van de leerling centraal bij de overgang naar een ander onderwijssoort. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies Overgangen in het onderwijs dat op 3 maart verscheen. De PO-Raad kan zich goed vinden in dit advies. "Vooral het versterken van de rol van het schooladvies bij de toelating tot het voortgezet onderwijs was de afgelopen jaren een van onze speerpunten", aldus voorzitter Rinda den Besten.

Het advies van de Onderwijsraad constateert dat overgangen in het onderwijs niet soepel genoeg verlopen. Uitval van leerlingen, maar ook het feit dat veel leerlingen wisselen van studie, zijn hiervoor signalen. Ook is er in toenemende mate sprake van het selecteren van leerlingen. Dit zet volgens de Onderwijsraad de toegankelijkheid van het onderwijs onder druk, ontneemt leerlingen kansen en kost de samenleving geld.

De raad heeft gekeken naar de overgang van primair naar voortgezet onderwijs, maar ook overgangen binnen het voortgezet onderwijs en de overgangen naar het hoger onderwijs. Wat betreft de overstap van primair naar voortgezet onderwijs spreekt de PO-Raad regelmatig met de VO-raad. Een van de veranderingen die op aandragen van de PO-Raad al in gang zijn gezet, is de verplaatsing van de eindtoets naar april, zodat het schooladvies centraal komt te staan bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.

Net als de Onderwijsraad maakt de PO-Raad zich zorgen over toenemende selecties in het voortgezet onderwijs. Selecties worden mede veroorzaakt door de sterke nadruk in het beleid op het verhogen van rendementen. Daarmee staat het belang van de instelling voorop en niet dat van de leerling. Leerlingen van wie het niveau (nog) niet vaststaat, moeten van scholen meer ruimte krijgen om hun talenten te ontplooien. Ook adviseert de raad de minister om het voortbestaan van brede en (zo mogelijk) meerjarige brugklassen te stimuleren. Verder moeten leerlingen meer tijd en mogelijkheden krijgen om leerachterstanden weg te werken voordat ze overstappen naar het vervolgonderwijs.

Verschillende mechanismen werken volgens de Onderwijsraad selectie en strategisch gedrag in de hand. De inspectie geeft minpunten wanneer een leerling afstroomt naar een lager niveau. In het voortgezet onderwijs proberen scholen daarom in toenemende mate het risico op afstroom te reduceren. "Hiermee geven we kinderen geen kansen, maar ontnemen we juist kansen", aldus Den Besten.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 4 maart 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën