PO-Raad en Kennisnet zoeken oplossing voor nieuwe lichting ICT-vragen

Drie ICT-dilemma’s zijn weer een stapje dichter bij een oplossing. Deskundigen hebben deze week drie nieuwe vragen van schoolbesturen geselecteerd die hen in de weg staan om door te pakken met het inzetten van ICT in het onderwijs. De PO-Raad en Kennisnet gaan schoolbesturen helpen deze vragen te beantwoorden zodat voor hen de weg vrij is om hun ICT-ambities versneld waar te maken.

De teller van deze zogenoemde versnellingsvragen staat daarmee nu op zeven. Van de ingediende vragen zijn twee vragen gebundeld tot één vraag. Twee andere vragen moeten nog verder worden uitgewerkt om als versnellingsvraag te kunnen worden aangemerkt voordat de PO-Raad en Kennisnet ermee aan de slag gaan.

De vragen die de lijst aanvullen luiden:

  • Hoe kunnen we een leerlijn programmeren implementeren in het basisonderwijs? Welke vaardigheden moeten we de kinderen aanreiken en op welke manier(en) kunnen we dat bewerkstelligen? En hoe krijgen we schoolteams hierin mee? Ingediend door Stichting OPONOA en ondersteund door Kits Primair die een soortgelijke vraag heeft ingediend.
  • Hoe kunnen we schoolleiders equiperen om, vanuit kennis over de huidige en benodigde competenties van leerkrachten, beleid te maken en te komen tot een effectief professionaliseringsplan waarbij teamleren een belangrijke rol speelt? Ingediend door CLC Arnhem
  • Hoe kunnen we met de learning analytics vanuit dashboards, zoals dat van Snappet, in combinatie met andere gegevens uit bijvoorbeeld ParnasSys, de IB- ers en de leerkrachten beter faciliteren om tot de juiste interventies in het leerproces te komen, zodat de leerwinst kan worden vergroot? Ingediend door Stichting Klasse. 

De PO-Raad zet in samenwerking met Kennisnet experts in om de vragen te beantwoorden en de belemmeringen weg te nemen. Dat is nodig om schoolbesturen meters te laten maken met ICT zodat zij leerlingen steeds meer onderwijs op maat kunnen geven.

Procedure

Scholen kunnen sinds 18 maart 2015 hun potentiële versnellingsvragen aanmelden bij de PO-Raad. Uit de inschrijvingen selecteert een onafhankelijke toetscommissie vragen als versnellingsvraag. Vragen die overeenkomen of in elkaars verlengde liggen, worden samengevoegd. Vragen die niet aan de eisen voldoen, worden afgewezen. Deze ondersteuning maakt deel uit van project Beter en Slimmer leren met ICT (onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT).

Op de hoogte blijven?

Wilt u ook actief betrokken worden bij een van deze vragen? Vul dan het formulier in om deze vraag te ondersteunen. U blijft dan op de hoogte van de voortgang van de vraag en kunt actief bijdragen aan de oplossing.

Wilt u ook een versnellingsvraag indienen?

Versnellingsvragen zijn vragen die diverse schoolbesturen gemeen hebben en die belemmeren dat de sector op grote schaal ICT inzet voor het geven van onderwijs. Van 2015 tot en met 2017 is er expertise beschikbaar om scholen te helpen via de versnellingsvragen hun ambities op het gebied van leren met ICT te realiseren. Er is ruimte voor 15 vragen per jaar. De expertise geldt voor een periode van minimaal vier maanden tot maximaal 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Als u een versnellingsvraag heeft, dan kunt u deze als schoolbestuur aanmelden bij de PO-Raad. Wij nemen dan contact op om te kijken of uw vraag voldoet aan de criteria van versnellingsvragen. Vervolgens kunt u de vraag inschrijven. Drie maal per jaar worden de binnengekomen vragen getoetst en geselecteerd. In 2015 worden vragen nog op één moment beoordeeld. Deze vragen moeten voor 8 oktober 2015 ingeschreven zijn.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 10 juni 2015

Nieuwscategorieën