PO-Raad en staatssecretaris Dekker aan de slag met afspraken Bestuursakkoord

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de afspraken die hij met de PO-Raad heeft gemaakt om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. In juli bereikten ze daarover al een akkoord: het Bestuursakkoord Primair Onderwijs.

Afgesproken is onder meer dat scholen de komende jaren meer digitale leermiddelen gebruiken in de les, talentvolle leerlingen sneller worden herkend en meer worden uitgedaagd. Er komt een gerichte aanpak voor de verbetering van de didactische vaardigheden van leraren in de klas, waaronder voor startende leraren. Ook streven we naar meer leraren met een masteropleiding. Voor dit professionaliseringsbeleid van de schoolbesturen komt geld beschikbaar.

De PO-Raad is blij met de gemaakte afspraken. ,,Door dit akkoord kunnen we beter recht doen aan de verschillen tussen leerlingen’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. ,,We zijn er meteen mee aan de slag gegaan en zorgen zo samen voor nog beter onderwijs.’’

In totaal is 444 miljoen euro gemoeid met de plannen. 286 miljoen euro daarvan is extra door het huidige kabinet toegevoegd. Die middelen vloeien voort uit het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord van najaar 2013.

Het Bestuursakkoord sluit daarnaast aan op de afspraken die in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO PO zijn gemaakt. De leden van de PO-Raad stemmen tussen 1 en 10 september over de cao. Het voornemen is dat Dekker en Den Besten op 8 september het Bestuursakkoord ondertekenen.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 26 september 2018

Nieuwscategorieën