PO-Raad en staatssecretaris Dekker: ‘Met volle kracht vooruit met Passend onderwijs’

De PO-Raad onderschrijft de keuze van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om volop door te gaan met de invoering van en voorbereidingen op Passend onderwijs. Uitstel is geen optie, vindt de PO-Raad. Wel is het nu tijd voor een volgende stap, meer gericht op de inhoud. Ook moeten ouders en leraren beter bij het proces worden betrokken.

Dekker schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij gas wil geven met Passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden hebben hard gewerkt om Passend onderwijs te kunnen invoeren. Om het tot een succes te maken, moet echter vaart worden gemaakt, schrijft hij. Tegelijkertijd met de brief werd de Derde voortgangsrapportage Passend onderwijs gepubliceerd. 

Verkeerslicht

Het verkeerslicht voor Passend onderwijs staat op oranje, concludeerde pas geleden ook de Evaluatie Commissie Passend Onderwijs. Bij oranje kan je kiezen of je op de rem gaat staan of gas geeft. De PO-Raad is blij dat de staatssecretaris voor de tweede optie kiest.

De PO-Raad en VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, zetten nu een volgende stap in de invoering samen met de ouder- en vakorganisaties en met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hiermee geeft de PO-Raad een vervolg aan de inhoudelijke ondersteuningsactiviteiten die ze al biedt, zoals het geven van clinics, het aanbieden van een checklist en het opstellen van een ontwikkelagenda per samenwerkingsverband.

De PO-Raad vindt het belangrijk om de invoering van Passend onderwijs samen met de ouder- en vakorganisaties op te pakken.

Dichtbij de leerling 

De uitdaging van Passend onderwijs is om de ondersteuning aan leerlingen zo vroeg mogelijk en dichtbij de leerling te organiseren, vindt de PO-Raad. Waar nodig moet dat samen met de jeugdhulp in goed overleg met de gemeenten gebeuren. De besturen in het primair onderwijs hebben met scholen, sectororganisaties, ouders en bonden de handen ineen geslagen om dit te regelen. Ook de komende jaren zal dit onze volle aandacht vragen.

Preventieve en integrale ondersteuning kan voorkomen dat problemen van kinderen en jongeren toenemen en zij moeten worden verwezen naar zwaardere voorzieningen. Voor leerlingen met complexe ondersteuningsvragen blijven speciale voorzieningen beschikbaar. Passend onderwijs en de transities jeugdhulp geven ruimte en mogelijkheden om een preventief en integraal aanbod te ontwikkelen.

Op 18 december praat de Tweede Kamer over Passend onderwijs. Ter voorbereiding op dat overleg zal de PO-Raad nog een brief sturen aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 11 december 2013

Nieuwscategorieën