PO-Raad en vakbonden vragen minster om gesprek verkeerde cijfers zorgleerlingen

In een brief aan minister Van Bijsterveldt vraagt de PO-Raad, samen met de onderwijsvakbonden, de minister om een gesprek over het gebruik van verkeerde cijfers in de discussie over de bezuinigingen op Passend onderwijs. De motivatie achter de bezuiniging van 300 miljoen op Passend onderwijs was onder meer de exorbitante groei van het aantal zorgleerlingen. In reactie op vragen van SP Kamerlid Manja Smits gaf minister Van Bijsterveldt aan dat deze groei echter geen 65 procent betrof, zoals lange tijd werd, maar 15 procent. Hoewel deze stijging nog steeds aanzienlijk is, is hiermee de motivatie wel onder druk komen te staan.

De PO-Raad staat nog altijd achter de stelselwijziging Passend onderwijs , maar blijft zich verzetten tegen de bezuiniging. De minister heeft na alle kritiek uit het onderwijsveld en de politiek weliswaar besloten de bezuinigingen te temporiseren, wat voor de PO-Raad reden was het gesprek over de invoering van Passend onderwijs weer voort te zetten, de bezuinigen zijn hiermee niet van de baan. En 300 miljoen bezuinigen op Passend onderwijs gaat absoluut ten koste van de kwaliteit van het onderwijs en zet de bedrijfsvoering op schoolniveau teveel onder druk. Voor de PO-Raad blijft gelden: Passend onderwijs: Ja, bezuinigingen: Nee!

Lees hier de brief >>

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën