PO-Raad en VO-raad gaan vraag naar leermiddelen sturen

De PO-Raad en VO-raad nemen de regie om namens het primair en voortgezet onderwijs de vraag naar en ontwikkeling van leermateriaal in goede banen te leiden. De PO-Raad kreeg donderdag hiervoor mandaat van haar Algemene Ledenvergadering.

Leidraad bij die regiefunctie is het Programma van Eisen (PvE) dat beide organisaties opstelden. Daarin hebben zij de eisen en wensen van het scholenveld geformuleerd als het gaat om modern en flexibel inzetbaar lesmateriaal dat helpt leerlingen meer op maat te bedienen. Educatieve uitgevers, aan wie het PvE zal worden aangeboden, kunnen op basis daarvan meer gericht leermateriaal ontwikkelen.

Voor de toekomst van leerlingen

Het PvE en de regiefunctie van de organisaties is nodig om ervoor te zorgen dat leermiddelen op grote schaal in het onderwijs kunnen worden ingezet zodat leerlingen goed worden voorbereid op hun toekomst in de toenemende digitaliserende samenleving.

Scholen moeten hun eigen keuzes maken als het gaat om welke middelen ze waarvoor willen inzetten. Maar zij moeten ook langetermijninvesteringen doen en de omgeving van de school moet klaar staan om scholen in staat te stellen digitale leermiddelen breed te gebruiken. Daarvoor is een meer gecoördineerde aanpak nodig die met het PvE vorm kan krijgen.

Maatwerk

Het PvE besteedt in het bijzonder aandacht aan digitaal leermateriaal, omdat dat een belangrijke stimulans voor maatwerk kan betekenen. In een brief noemde staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) het PvE dan ook ‘een belangrijke stap’ die is gezet om met ict meer maatwerk in het onderwijs in te voeren.

De PO-Raad en VO-raad zullen op basis van het PvE de komende tijd met de verschillende betrokken organisaties, zoals de uitgeverijen en andere marktpartijen, in gesprek gaan. Het PvE en de regierol kunnen ook het zogenoemde Doorbraakproject ondersteunen. De PO-Raad en VO-raad nemen hieraan deel met de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om om te bewerkstelligen dat de noodzakelijke ict-randvoorwaarden op sectorniveau worden gerealiseerd. 

Meer weten?

Voor vragen over het PvE en digitale leermiddelen kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs terecht bij de Helpdesk van de PO-Raad. Andere partijen kunnen terecht bij Kennisnet.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 18 juli 2017

Nieuwscategorieën