PO-Raad en VO-raad: ‘Laat scholen zelf antipestprogramma kiezen’

De overheid moet scholen niet voorschrijven welke programma’s zij mogen gebruiken om pestgedrag van leerlingen aan te pakken. Zij moeten zelf kunnen kiezen voor een methode die het beste bij hen past en aansluit op het integrale veiligheidsbeleid van de school. Daarvoor pleiten de PO-Raad en VO-raad in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

De sectororganisaties reageren daarmee op plannen van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en Kinderombudsman Marc Dullaert om scholen wettelijk te verplichten pesten aan te pakken. Ze vinden dat scholen daarbij alleen gebruik mogen maken van bewezen effectieve antipestprogramma’s. De Inspectie van het Onderwijs moet dit monitoren.

De PO-Raad en VO-raad vrezen dat dat er in de praktijk toe leidt dat de overheid dicteert welke methode scholen moeten gebruiken. Dat is onwenselijk, stellen Rinda den Besten en Sjoerd Slagter, voorzitters van de PO-Raad, respectievelijk de VO-raad in de brief.

Vensters PO

Ook is een grotere rol voor de Inspectie onnodig omdat die daarmee te veel op de stoel van de leraar en zijn school gaat zitten. Laat de inspectie controleren of scholen bewezen effectieve programma’s gebruiken, maar het is niet aan de inspectie om scholen normatief te beoordelen op de registratie van incidenten’’, aldus Den Besten en Slagter. ,,Het is de verantwoordelijkheid van de scholen om op basis van deze gegevens het sociaal veiligheidsbeleid indien nodig aan te passen.’’

De voorzitters benadrukken dat scholen die verantwoordelijkheid ook nu al nemen en daar transparant over zijn en blijven, bijvoorbeeld in Vensters VO en de in ontwikkeling zijnde Vensters PO. Wel zullen ze Vensters zo aanscherpen dat scholen meer dan nu kunnen laten zien wat voor maatregelen ze nemen.

De sectorraden delen de oproep van de staatssecretaris en Kinderombudsman om pestgedrag gezamenlijk aan te pakken met onder meer leerlingen, leraren, schoolleiders en ouders. Ze willen graag met Dekker afspreken hoe leraren beter kunnen worden toegerust in het voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten. PO-Raad en VO-raad vinden dat in antipestprogramma’s minstens moet staan hoe leraren moeten worden bijgeschoold om deze programma’s goed te kunnen gebruiken.

De Tweede Kamer spreekt op 28 mei over pesten.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 4 juni 2014

Nieuwscategorieën