PO-Raad en VO-raad organiseren bijeenkomst over sociale veiligheid

Op 21 januari 2015 organiseren de PO-Raad en VO-raad een experttafel voor leden over sociale veiligheid in het onderwijs. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op het actieplan dat de sectorraden hierover in oktober opstelden om sociale veiligheid verder te verbeteren. Specifieke aandacht is er voor de ontwikkeling van een monitoringssystematiek waarmee besturen en scholen zicht krijgen in hoe veilig leerlingen zich op school voelen. Daarmee kunnen eventuele veiligheidsrisico’s tijdig worden aangepakt.  

Ook wordt ingegaan op de rol die Vensters PO en Vensters VO kunnen spelen bij de verantwoording van scholen over wat zij doen aan sociale veiligheid. Naast bestuurders zullen ook het Centrum School en Veiligheid, de Inspectie van het Onderwijs, Schoolinfo en medewerkers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aanwezig zijn.

Leden van een aantal netwerken van de PO-Raad hebben een e-mail ontvangen met een uitnodiging voor de experttafel. Zij kunnen zich via deze link aanmelden.

De bijeenkomst start om 13:30 uur en duurt tot 16:00 uur. Deze wordt gehouden in Utrecht.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 28 januari 2015

Nieuwscategorieën