PO-Raad en VO-raad uiten zorgen over Wet werk en zekerheid aan Eerste Kamer

De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) leidt tot problemen in het primair en voortgezet onderwijs en bedreigt daarmee de kwaliteit van het onderwijs. Dat schrijven de PO-Raad en VO-raad in een brief aan de Eerste Kamer. De senaat bepaalt naar verwachting nog voor de zomervakantie of de wet wordt aangenomen.

De wet brengt schoolbesturen in problemen omdat deze hen verplicht invalkrachten een vast contract te bieden, ook al hebben zij maar vier keer een zieke leraar vervangen. Dat is financieel onhoudbaar voor de besturen. De raden vrezen daarom dat de nieuwe wet ertoe zal leiden dat zieke leraren niet meer worden vervangen en klassen worden samengevoegd of leerlingen naar huis worden gestuurd.

De PO-Raad en VO-raad vinden dat voor het onderwijs een uitzonderingspositie moet worden opgenomen in de wet en vragen de Eerste Kamer daarom er bij minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op aan te dringen dit te regelen.

In de brief vragen de organisaties de senaat verder te pleiten voor een overgangsregeling voor het bijzonder onderwijs ten aanzien van het vernieuwde ontslagrecht in de Wwz. Volgens de nieuwe plannen moeten besturen per 1 juli 2015 het UWV om een ontslagvergunning vragen om de arbeidsovereenkomst van een werknemer vanwege bedrijfseconomische redenen te kunnen beëindigen. Afspraken in de CAO staan het geven van die vergunning in de weg waardoor besturen in het bijzonder onderwijs te veel personeel in dienst moeten houden. 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 2 juni 2014

Nieuwscategorieën