PO-Raad en VO-raad vragen aandacht voor zorg leerlingen speciaal onderwijs

Blijf samenwerkingsverbanden de tijd en ruimte geven om passend onderwijs goed in te voeren. Die oproep doen PO-Raad en VO-raad in een brief aan de Tweede Kamer. De sectorraden hebben er net als staatssecretaris Sander Dekker vertrouwen in dat samenwerkingsverbanden de verantwoordelijkheid nemen om passend onderwijs goed te regelen. Dat hebben zij de afgelopen maanden ook al laten zien. Ze zijn voortvarend van start gegaan zo bleek onlangs uit de voortgangsrapportage.

PO-Raad en VO-raad vragen in hun brief verder aandacht voor de zorg voor leerlingen in het speciaal onderwijs die ook Jeugdhulp krijgen. Ondanks de decentralisatie van Jeugdzorg per 1 januari 2015 hebben nog niet alle gemeenten duidelijke afspraken gemaakt over Jeugdhulp. Dat maakt de samenwerking tussen zorg en onderwijs soms ingewikkeld, terwijl continuïteit van zorg juist voor de leerlingen in het speciaal onderwijs van groot belang is, schrijven de sectorraden. Ze roepen onderwijs en gemeenten op het gesprek hierover te voeren en zorg en onderwijs goed vorm te geven.

PO-Raad en VO-raad onderschrijven daarnaast het advies dat de Onderwijsraad begin november gaf om Jeugdhulp meer preventief in te zetten in school. ‘Daarmee kan verzwaring van de problemen worden voorkomen en kan een ononderbroken schoolloopbaan voor leerlingen beter worden geborgd’, aldus voorzitters Rinda den Besten (PO-Raad) en Paul Rosenmöller (VO-raad).

De Tweede Kamer praat op 11 december over passend onderwijs.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Nieuwscategorieën