PO-Raad en VO-raad willen meer krimpmaatregelen

Om te voorkomen dat scholen in krimpgebieden willekeurig omvallen en hun deuren moeten sluiten, moet onder meer de fusietoets worden afgeschaft. Ook moeten scholen en hun besturen makkelijker kunnen samenwerken met andere onderwijssectoren of het bedrijfsleven. Dat schrijven de PO-Raad en VO-raad in een brief aan de Tweede Kamer.

De maatregelen die staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wil nemen om krimp aan te pakken, helpen volgens de raden onvoldoende. Dat is ‘teleurstellend’, schrijven zij. Dekker wil onder meer de drempel voor fuseren verlagen naar 2500 leerlingen in het primair en vijfduizend leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schoolbesturen worden dan aan een fusietoets onderworpen wanneer hun scholen samen 2500 of meer of 5000 of meer leerlingen tellen.

Die verruiming van de regels levert volgens de PO-Raad en VO-raad geen meerwaarde op en sluit niet aan bij de werkelijkheid in de sectoren. Sterker nog, de fusietoets levert eerder een gevaar op voor het behoud van diversiteit, bereikbaarheid en kwaliteit van scholen, schrijven ze, omdat er scholen zijn die vanwege die toets van een reddende fusie afzien.

Regionale oplossingen en Schevenings Beraad

De raden benadrukken in de brief dat regionale oplossingen noodzakelijk zijn om de negatieve gevolgen van krimp, die in iedere regio verschilt, het hoofd te bieden. ,,Het is van groot belang dat schoolbesturen in staat zijn slagvaardig en daadkrachtig te handelen, zonder last te hebben van bestaande blokkades als de fusietoets, de 50-procentregel en kleinescholentoeslagen”, aldus Rinda den Besten en Paul Rosenmöller, voorzitters van PO-Raad respectievelijk VO-raad in de brief. Ze dringen er bij de Kamer op aan hier snel werk van te maken zodat de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen geborgd blijft. ,,De urgentie laat niet toe dat kostbare tijd verspild wordt met langdurige aanpassingstrajecten.”

In de brief pleiten de organisaties daarnaast voor een fundamentele stelseldiscussie via een nieuw Schevenings Beraad. Ze vragen de Kamer om steun om hiertoe het initiatief te nemen. Nieuwe bestuurlijke verhoudingen zijn nodig om goed onderwijs te kunnen blijven organiseren.

De Tweede Kamer debatteert op 30 juni over krimp.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 19 juni 2014

Nieuwscategorieën