PO-Raad houdt succesvolle en vruchtbare ALV

Stadion De Galgenwaard in Utrecht was op 27 november het toneel voor een samenkomst van zo’n 120 schoolbesturen. Voor de derde keer dit jaar waren zij bijeen voor de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad.

Tijdens de ALV besprak de PO-Raad met haar leden haar strategische beleidsagenda voor de komende vijf jaar. Uitgangspunt van die agenda is dat bij al het werk van de PO-Raad het belang van de leerling centraal staat. De titel van de agenda is daarom ‘Om de leerling’. Met de agenda pakken de schoolbesturen in het primair onderwijs zelf de regie bij het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit.

In haar openingsspeech benadrukte voorzitter Rinda den Besten dat het belangrijk is dat schoolbesturen dat heft zelf ook daadwerkelijk in handen nemen. De leden van de PO-Raad waren het daarmee eens. Dat vraagt ook iets van de politiek, zei Den Besten daarbij. ,,Een sterke sector laat zich niet van links naar rechts bewegen, maar eist helderheid en koersvastheid van de politiek.’’

Algemene ledenvergadering PO-Raad

Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad in de Galgenwaard. Fotograaf: Jelle IJntema

De commissie-Meurs presenteerde vervolgens haar advies over de professionalisering van schoolbesturen. Volgens de commissie is het belangrijk dat schoolbesturen zich blijven professionaliseren. Daar zijn geen regels voor nodig maar schoolbesturen zouden strategisch met hun professionalisering aan de slag moeten gaan. De PO-Raad heeft daarbij een belangrijke, aanjagende, rol, zei Pauline Meurs, voorzitter van de commissie. Ze overhandigde het advies aan Den Besten.

De ALV benoemde daarnaast Joan van Zomeren tot lid van het Algemeen Bestuur van de PO-Raad. Van Zomeren is lid van het College van Bestuur van Stichting Innovo. Het AB bestaat daarmee uit negen leden.

Ook stemde de ALV in met de benoeming van Bert Klompmaker als lid van de remuneratiecommissie per 1 december. Klompmaker is directeur/bestuurder van Librijn openbaar onderwijs in Delft en Rijswijk. De remuneratiecommissie is verantwoordelijk voor het vaststellen van de honorering van de DB-leden en voor de evaluatie van hun bestuurlijk functioneren. 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 13 december 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën