PO-Raad in 'Bouwstenen voor sociaal'

De twee branche-organisaties PO-Raad en MOgroep (Welzijn, Kinderopvang en Maatschappelijke Dienstverlening)  hebben zich aangesloten bij “Bouwstenen voor sociaal”. Daarbij werken ze samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Aedes (branchevereniging van woningcorporaties) en de Kopgroep voor maatschappelijke voorzieningen en vastgoed aan kennisverspreiding en kennisuitwisseling rondom maatschappelijk vastgoed.

Samen vertegenwoordigen de partners een brede achterban van organisaties die maatschappelijk vastgoed exploiteren, ontwikkelen en/of gebruiken. Het programma voor het komende jaar bouwt voort op de activiteiten die de afgelopen twee jaar zijn ontwikkeld. In mei en juni 2009 zijn er verspreid door het land introductiecursussen voor nieuwkomers in het veld. Binnenkort start een 6-daagse leergang, waarvan verschillende modules ook separaat te volgen zijn. En 8 oktober 2009 is er een landelijke ontmoetingsdag voor professionals, waar zij kennis en ervaring kunnen uitwisselen en zich op de hoogte kunnen stellen van de laatste nieuwtjes.

De samenwerkende partners gaan ook nieuwe programma’s ontwikkelen om kennis te delen en samen te verdiepen, waardoor de samenwerking en gezamenlijke ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed in de praktijk soepeler kan verlopen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met GertJan van Midden.

Klik hier voor de website 'Bouwstenen voor sociaal' >>

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën