PO-Raad in de media over Passend onderwijs

Zowel in het NOS Journaal als in Nieuwsuur van 25 oktober is de PO-Raad aan het woord geweest over de problemen die de aangekondigde bezuinigingen van 300 miljoen op Passend onderwijs zal gaan veroorzaken. In beide uitzendingen kwam met name het gevaar aan bod dat wachtlijsten voor het speciaal onderwijs zullen groeien. In eigen berichtgeving heeft de PO-Raad er juist ook op gewezen dat deze bezuiniging een negatief effect op het gehele primair onderwijs zal hebben en dus ook nadelige gevolgen zal hebben voor het onderwijs aan kinderen die geen extra zorgbehoefte hebben.

Grote gevolgen
De aangekondigde bezuiniging op Passend onderwijs, die in het regeerakkoord zijn opgenomen, betekent dat scholen de aan hen opgelegde zorgplicht niet kunnen nakomen. De PO-Raad heeft al diverse malen onder de aandacht gebracht dat dit grote gevolgen voor het onderwijs en de leerlingen heeft, en het onderwerp is dus de media niet ontgaan. Ook op het Onderwijsdebat van 7 oktober was Passend onderwijs een belangrijk thema.

Petitie
Op 9 november wil de PO-Raad, samen met de onderwijsvakbonden, een petitie aanbieden aan de Tweede Kamer, waarmee we ons protest tegen de bezuinigingen extra kracht bijzetten. De PO-Raad zal zich blijven inzetten om het beste onderwijs mogelijk te kunnen maken.

NOS Journaal >>
Nieuwsuur >>
NOS (geluidsfragment) >>
‘Passend onderwijs wordt onmogelijke opdracht’ >>
Onderwijsdebat >>

 

NOS Journaal: 

 

Nieuwsuur:

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën