PO-Raad in gesprek met kinderopvang op jaarcongres Waarborgfonds Kinderopvang

Op dinsdag 13 december vond het jaarcongres van het Waarborgfonds Kinderopvang plaats. Tijdens dat congres ging de PO-Raad in gesprek met de Brancheorganisatie Kinderopvang. Het thema van de dag was: ieder voor zich of de kracht van het collectief?

Namens de PO-Raad sprak Simone Walvisch met Lex Staal, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De PO-Raad heeft in dat gesprek aangegeven dat de samenwerking tussen onderwijs en opvang van groot belang is ten behoeve van de talentontwikkeling van alle kinderen, zoals dat ook in het Manifest In tien jaar naar de top is geformuleerd. Naast een goed doorlopend aanbod voor alle leerlingen heeft de PO-Raad ook gepleit voor lokaal maatwerk, niet in elke wijk is de wens naar een voorziening, als een integraal kindcentrum, gelijk. Wie er dan de regie voert is volgens de PO-Raad van ondergeschikt belang, ook dat zal per lokale situatie verschillend zijn.

Tenslotte heeft de PO-Raad aangegeven dat het van groot belang is om de ouders te betrekken bij de vormgeving van de samenwerking tussen onderwijs en opvang. Uit het gesprek bleek dat de wil om samen te werken zowel bij de sector kinderopvang als bij het onderwijs zeker aanwezig is en dat er in de praktijk al heel veel aan die intensieve samenwerking wordt gewerkt.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 26 januari 2015

Nieuwscategorieën