PO-Raad inventariseert reacties op regio-indeling Passend onderwijs

De PO-Raad krijgt diverse reacties op de rapportage van de regiogesprekken die OCW de afgelopen tijd georganiseerd heeft over de vorming van de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. In de bijlage van de brief is de beoogde indeling vermeld. De minister geeft aan “dat er zoveel mogelijk is aangesloten bij de wensen en reeds opgebouwde samenwerking van schoolbesturen. Ook spelen andere factoren een rol zoals gemeentegrenzen, (dat maakt een betere samenwerking tussen scholen en gemeente mogelijk op het gebied van zorg, jeugdzorg en arbeidsmarkt), leerlingenstromen, de beschikbaarheid van Speciaal Onderwijs en de doorgaande leerlijn tussen po en vo. Mochten op basis van dit voorstel nog aanpassingen wenselijk zijn in de indeling, dan is dat in goed overleg met alle betrokkenen mogelijk”.

De PO-Raad gaat in samenwerking met OCW hierover graag in gesprek met de leden. Om die reden horen wij graag wanneer de beoogde indeling voor uw regio knelpunten oplevert. U kunt uw reactie sturen naar dhr. Dick Rasenberg (d.rasenberg@poraad.nl). Namens de PO-Raad zal Dick Rasenberg gesprekken met de besturen van de samenwerkingsverbanden voeren, zodat we de aandachtspunten goed in beeld krijgen.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën