PO-Raad kritisch over openbaar maken eindtoetsgegevens

De PO-Raad maakt ernstig bezwaar tegen de beslissing van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om de eindtoetsgegevens openbaar te maken. De PO-Raad vindt dat de beschikbare gegevens ongeschikt zijn om een betrouwbaar beeld te schetsen over scholen. De PO-Raad zal haar leden die hun bezwaar langs juridische weg kracht willen bijzetten daarom ondersteuning bieden.

De PO-Raad benadrukt dat de sector PO niet tegen transparantie is. Die is er juist voorstander van dat de schoolbesturen verantwoording afleggen over de kwaliteit van hun onderwijs. Op dit moment zijn de beschikbare gegevens echter nog van dien aard dat openbaarmaking leidt tot een incorrect beeld.

In het primair onderwijs en in de media is de afgelopen weken flink gediscussieerd over het openbaar maken van de eindtoetsgegevens. De discussie ontstond nadat RTL Nieuws de staatssecretaris begin maart middels een Wob-procedure verzocht deze informatie bekend te maken.

Onvolledige cijfers

Schoolbesturen zijn van mening dat hun scholen door publicatie van deze gegevens langs een verkeerde meetlat worden gelegd. De cijfers die op dit moment beschikbaar zijn, zijn namelijk onvergelijkbaar en onvolledig. Volgens de PO-Raad is het onderwijs niet gediend met het openbaar maken van deze  gegevens. En veel belangrijker: Ook de ouders en kinderen die vanzelfsprekend zicht moeten hebben op de kwaliteit van het onderwijs zijn er niet mee gediend.

De PO-Raad heeft dit, na een veldraadpleging, aan de staatssecretaris aangegeven en hem ook per brief dringend verzocht het openbaar maken van de cijfers enkele maanden uit te stellen. In opdracht van de sector is de PO-Raad namelijk bezig met het opzetten van een systeem dat betrouwbare gegevens over scholen in een bredere context presenteert: Vensters PO. Eind 2013 zullen in Vensters PO onder meer betrouwbare eindtoetsgegevens beschikbaar zijn.

De staatssecretaris benadrukt geen mogelijkheid te zien om openbaarmaking tegen te houden. Wel zal hij, op aandringen van de PO-Raad, nadrukkelijk aan RTL Nieuws de kanttekeningen bij de te leveren gegevens kenbaar maken. 

De vraag is of een toelichting bij de gegevens voldoende is om reputatieschade voor scholen te voorkomen. Leden die juridisch bezwaar willen maken,  kunnen zich wenden tot de PO-Raad via het speciale e-mailadres: wob@poraad.nl.

 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 25 maart 2013

Nieuwscategorieën