PO-Raad maakt zich zorgen over stijging pensioenpremie

In januari kwam het ABP met het bericht dat de pensioenpremie omhoog gaat met 2% en dat volgend jaar de pensioenen waarschijnlijk gekort worden. Intussen is de indexatieachterstand voor opgebouwde pensioenen en uitkeringen in 2012 ruim 8% en is het al weer jaren geleden dat volledig werd geïndexeerd. Voor de PO-Raad zijn dit signalen die eens te meer bevestigen dat de huidige pensioenregeling niet houdbaar is.

In 2011 hebben werkgevers in het primair onderwijs al bijna € 7 miljoen meer aan pensioenpremies moeten betalen dan het jaar ervoor. In 2012 verwachten we nog eens een toename van kosten voor de werkgevers van 0,8% van de loonkosten. Naar verwachting zal de lumpsum voor het primair onderwijs niet volledig aangepast worden aan deze stijging van de pensioenpremie. Werkgevers dienen ten alle tijden een zekere risicomarge te hanteren bij hun begroting. Dit jaar wordt daarop een heel stevig beroep gedaan door stijgingen van de pensioenpremies.

De PO-Raad maakt zich ernstig zorgen over het behoud van stelsel. Schoolbestuurders worden keer op keer geconfronteerd met kostenstijgingen die niet voorzien zijn in hun meerjarige formatieplannen. Dit kan mogelijk leiden tot gedwongen ontslagen en grotere klassen.
Meer informatie over het standpunt van de overheids- en onderwijswerkgevers vindt u in het VSO-pensioenbericht (zie hieronder) en via deze link vindt u meer informatie over de noodzaak tot aanpassing van het pensioensysteem.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 31 januari 2012

Nieuwscategorieën