PO-Raad: maximale bestuurderssalaris biedt mogelijkheden, verschil tussen onderwijssectoren wordt niet weggenomen

Wat de PO-Raad betreft moet al het onderwijspersoneel, van leerkracht tot bestuurder, betaald worden naar de zwaarte van het beroep. Het voorstel van minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra om het salaris van bestuurders te maximaliseren op 153 duizend euro per jaar, biedt meer mogelijkheid capabele bestuurders aan te trekken of te behouden.

De PO-Raad begrijpt echter niet waarom bestuurders in het primair onderwijs per definitie minder mogen verdienen dan de bestuurders in de andere sectoren. De minster geeft hiermee het beeld af dat het primair onderwijs gemakkelijker zou zijn om te besturen en dat het primair onderwijs er minder toe doet, maar de PO-Raad vraagt zich af waarom een bestuurder van 60 scholen voor primair onderwijs een minder zware of verantwoordelijke baan zou hebben dan een bestuurder in het voortgezet onderwijs met maar één of twee scholen? Volgens de PO-Raad wordt hiermee geen recht gedaan aan de zwaarte van het werk binnen het primair onderwijs. Door de maximale bestuurderssalarissen over alle sectoren gelijk te trekken, had de minster een begin kunnen maken met het toekennen van importantie aan het primair onderwijs.

Momenteel is het salaris van bestuurders in het primair onderwijs gemaximaliseerd op schaal 14 uit de CAO PO. In de praktijk blijkt dit salaris niet concurrerend op de arbeidsmarkt. 153 duizend euro biedt hier meer perspectief. Uit diverse onderzoeken is overigens gebleken dat het gros van de bestuurders in het primair onderwijs onder de 100.000 euro verdient.

De minister heeft de PO-Raad en de VO-raad uitgenodigd voor overleg over het beloningsmaximum voor schoolbestuurders.

Meer informatie:

Beloningsmaxima onderwijsbestuurders / ministerie OCW >> 
Geen beloningen boven het ministersalaris in po >> 
Inkomens po ver beneden ministernorm >>

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën