PO-Raad: Mislukken herziening ABP-regeling is gemiste kans en zal leiden tot ontslagen

De PO-Raad vindt het een gemiste kans voor zowel werknemers als werkgevers in het (primair) onderwijs dat de betrokken partijen er niet in geslaagd zijn een akkoord te sluiten over een herziening van de ABP-pensioenregeling. Met de herziening had een forse stijging van de pensioenpremie per 1 januari 2013 voorkomen kunnen worden, maar nu de bonden het voorstel van de werkgevers hebben afgewezen, is de premiestijging onontkoombaar.

De ontstane situatie leidt tot een daling van de koopkracht van werknemers. Werkgevers moeten de gestegen kosten opvangen uit hun budget zonder dat zij hiervoor gecompenseerd worden, waardoor deze premiestijging op veel plaatsen tot een forse vermindering van de werkgelegenheid zal leiden. Volgens onze berekeningen zal dit het ontslag van rond de 750 medewerkers betekenen.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 12 december 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën