PO-Raad neemt taken WEC-Raad over

De PO-Raad zet zich vanaf 1 oktober in voor de gehele sector primair onderwijs om een bijdrage te kunnen leveren aan goed onderwijs voor alle leerlingen, zowel in het (speciaal) basisonderwijs als in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Doordat de PO-Raad taken overneemt van de WEC-Raad, die op 30 september is opgeheven, kunnen we onze expertise nog beter en efficiënter inzetten voor alle leerlingen. Dat is zeker in deze tijden hard nodig.

De PO-Raad zal vanaf nu als enige woordvoerder en belangenbehartiger optreden van de gehele sector op de terreinen bekostiging, werkgeverschap, en de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid. De goede samenwerking bínnen de sector is van groot belang is bij het realiseren van passend onderwijs.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën