PO-Raad noemt Nationaal onderwijsakkoord een stap vooruit

De PO-Raad noemt het Nationaal onderwijsakkoord een belangrijke stap vooruit. De sectororganisatie voor primair onderwijs is vooral blij dat afspraken zijn gemaakt over het behoud van werkgelegenheid in de sector. Verder is overeenstemming bereikt over de modernisering van de secundaire arbeidsvoorwaarden en de ruimte voor de primaire arbeidsvoorwaarden in 2014 en verder.

Het onderwijsakkoord is een noodzakelijke voorwaarde voor extra investeringen in de professionaliteit van het onderwijspersoneel. Voor de PO-Raad is het akkoord daarmee van belang voor verdere verbetering van het onderwijs. Ook heeft de sectororganisatie afspraken kunnen maken over het voorkomen van een extra verlies van banen door de stijgende werkloosheidskosten, waarover ze in juni een brandbrief naar staatssecretaris Dekker stuurde. In het akkoord worden middelen beschikbaar gesteld om in 2014 zo'n 3.000 banen voor jonge leraren in het primair en voortgezet onderwijs te behouden.

De Stichting van het Onderwijs, waarin ook de PO-Raad zit, heeft het Nationaal onderwijsakkoord gesloten met het kabinet. Na Prinsjesdag worden de details van het akkoord gepresenteerd. Daarna leggen de partijen het akkoord voor aan hun achterbannen.

Foto:Rinda den Besten ondertekent het Nationaal Onderwijsakkoord

Voorzitter PO-Raad Rinda den Besten: "Het waren geen gemakkelijke besprekingen. Voor iedereen stonden er moeilijke punten op het programma. Uiteindelijk hebben we afspraken kunnen maken waar het hele onderwijs verder mee komt. Ik ben er van overtuigd dat dit akkoord ertoe bijdraagt dat de PO-Raad dit najaar met de bonden een goede cao voor 2014 kan sluiten."

De onderhandelingen met de vakbonden over de nieuwe cao beginnen in oktober. Via de website van de PO-Raad blijft u op de hoogte. 

De Stichting van het Onderwijs is een initiatief van de sociale partners in alle onderwijssectoren. Dit platform van de sectororganisaties en grootste vakbonden in het onderwijs is gericht op structureel overleg met de regering.

Laatst gewijzigd: 
maandag 2 september 2013

Nieuwscategorieën