PO-Raad onderschrijft 'draaideuradvies' Onderwijsraad

PO-Raad kan zich vinden in de aanbevelingen van de Onderwijsraad, zoals verwoord in het advies ‘Voorkomen Draaideurconstructie’De Onderwijsraad adviseert om schoolbesturen die van de minister een aanwijzing hebben gekregen wegens wanprestatie (op dit moment geen in het primair onderwijs) niet in de gelegenheid te stellen om een nieuwe school te stichten met geld van de overheid.

Het advies sluit goed aan bij de koers die de PO-Raad voor staat om de kwaliteit van schoolbesturen verder te versterken. Die koers is door de PO-Raad al enige tijd ingezet en versterkt naar aanleiding van het advies van de commissie Meurs.

De Onderwijsraad adviseert verder om voorafgaand aan het stichten van een nieuwe school duidelijker in beeld te hebben wat de te verwachten levensvatbaarheid is van die school. Daarnaast vindt de Onderwijsraad dat een nieuwe school al voor een besluit over de bekostiging moet aantonen dat het deugdelijk onderwijs kan verzorgen. De PO-Raad sluit zich daarbij aan omdat dit de kwaliteit van het onderwijs verhoogt.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 maart 2014

Nieuwscategorieën