PO-Raad ondersteunt zeer zwakke scholen

De PO-Raad wil besturen die worden geconfronteerd met een zeer zwakke school in de 0-fase ondersteunen bij het maken van een scherpe analyse. Het versterken van bestuur en schoolleiding op het sturen van onderwijskwaliteit staat centraal. Met de uitkomsten van de analyse kan de school een effectievere opdracht opstellen voor het verbetertraject. Omdat de problematiek op scholen in het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs soms een specifieke benadering vraagt werkt de PO-Raad hierbij nauw samen met de WEC-Raad en het SBOwerkverband.

Middels een brief hebben wij alle schoolbesturen geïnformeerd over onze rol in het voortraject van het verbeteren van zeer zwakke scholen. Klik hier om de brief te lezen.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën