PO-Raad over wetsvoorstel fusietoets

Op 7 oktober heeft de PO-Raad op uitnodiging van de Tweede Kamer haar standpunt ingebracht over het wetsvoorstel fusietoets. Dat standpunt is: het wetsvoorstel is contraproductief en overbodig. Het doet geen recht aan de noodzaak om de bestuurlijke kracht in het po te versterken en het is overbodig, omdat de wet medezeggenschap voldoende garanties biedt voor draagvlak en zorgvuldige procedures. Met welke (politieke) argumenten wil de minister door een fusietoets de ouders en leraren in een MR overrulen?

De PO-Raad heeft de Kamerleden ook er op gewezen dat de voorgenomen bezuiniging op de lumpsum (onder de noemer bestuur & management) schaalvergroting in de hand zal werken.

Zie voor een onderbouwing van de inbreng van de PO-Raad de factsheet.

__________________________________________  

Meer nieuws rond de bezuinigingen, klik hier >>

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën