PO-Raad partner van tweede Manifestatie Buurtalliantie

De PO-Raad is één van de twintig partners van Buurtalliantie, platform voor innovatief maatschappelijk ondernemen.

Van 24 tot en met 27 november vindt de Manifestatie Buurtalliantie plaats in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Vier dagen alles over outreachend werken, integratie, participatie, wijkeconomie en bestuurlijke en politieke dilemma's.

Gezamenlijk maatschappelijk ondernemen
Iedere dag focust op een bepaald aspect van gezamenlijk maatschappelijk ondernemen:

Dag één: Het ondersteunen van mensen met meervoudige problematiek

Dag twee: Het bevorderen van participatie en integratie van kwetsbare groepen

Dag drie: Het stimuleren van wijkeconomie en ondernemende burgers

Dag vier: De bestuurlijke ruimte voor initiatieven van buurtprofessionals en bewoners.

De gemeenschappelijke elementen op alle dagen zijn natuurlijk de Buurtallianties, de innovatieve, onorthodoxe vormen van gezamenlijk maatschappelijk ondernemen in buurten van Nederlandse dorpen en steden.

Tal van inspirerende Buurtalliantie-projecten passeren in lezingen, workshops, theater en debat de revue. Ook staan er excursies gepland naar bijzondere projecten in Amsterdam.

Het programma krijgt steeds meer vorm en bestaat uit bijdragen van onder anderen minister Eberhard van der Laan, staatssecretaris Jet Bussemaker, burgemeester Job Cohen, Loek Hermans (voorzitter van MKB-Nederland), Cees van Vliet (directeur vastgoed Albert Heijn), Clarine van Ommeren (Stichting Lezen & Schrijven), Marlies van den Akker (projectmanager Keten van Kansen), Rick Kwekkeboom (lector Vermaatschappelijking) en Evelien Tonkens (bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap.

Een toegangskaart kost € 120,- per dag (incl. lunch en BTW).
Bekijk het programma en koop kaarten op http://manifestatie.buurtalliantie.nl

 

Download hier de manifestatie brochure 2009>>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën