PO-Raad pleit voor basisvoorziening bij rondetafelgesprek in de Tweede Kamer

De PO-Raad heeft bij de Tweede Kamer nogmaals gepleit voor een basisvoorziening voor alle kinderen. In een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 3 juni onderstreepte bestuurder Ton Groot Zwaaftink (RVKO, Rotterdam) namens de PO-Raad het belang hiervan.

In een dergelijke basisvoorziening voor kinderen vanaf 2.5 jaar is er sprake van een goede pedagogische kwaliteit en een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn. Eén partij voert daarbij de regie.

De PO-Raad vindt het belangrijk dat er daarbij een koppeling is met het lokaal beleid. Dan kan er het best worden ingespeeld op de lokale behoefte en kan het beste maatwerk worden geboden. De PO-Raad heeft al eerder met de Branchevereniging Kinderopvang en de MO-Groep in een gezamenlijk position paper aandacht gevraagd voor een basisvoorziening .

In het rondetafelgesprek werd vooral ingegaan op de vraag: ‘Hoe moet de kinderopvang in de toekomst (middellange en lange termijn) worden ingericht om een goede kwaliteit te waarborgen’? Ook werd er gesproken over de meer geïntegreerde vormen van kinderopvang, zoals de Brede School en Integrale Kindcentra.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 9 juli 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën