PO-Raad pleit voor eenduidig onderzoek naar schooladviezen

De PO-Raad vindt dat er nader onderzoek moet worden gedaan naar schooladviezen en de schoolloopbaan van leerlingen. Daarbij moet zowel worden gekeken naar het schooladvies, de score van leerlingen op de cito-eindtoets als de resultaten die zij halen na drie jaar middelbare school.

Volgens de PO-Raad is dat nodig om een goed en eenduidig beeld te krijgen van de kwaliteit van de schooladviezen. Door de flinke hoeveelheid studies die zijn en worden gedaan, is het voor schoolbesturen nu soms moeilijk te zien hoe en waarop zij zich nog verder kunnen verbeteren. Dat wordt bemoeilijkt door het feit dat voor veel van de onderzoeken verschillende databronnen worden gebruikt. De PO-Raad vindt het belangrijk dat scholen en hun besturen kunnen leren van de informatie die voorhanden is.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteerde vandaag De dorpenmonitor. Daaruit blijkt dat leerlingen op het platteland hogere schooladviezen krijgen en beter scoren op de cito-eindtoets dan hun leeftijdsgenoten in de stad. Desondanks gaan ze vaker naar het vmbo. Volgens het SCP komt dat mogelijk doordat leerlingen op het platteland en hun ouders een 'weinig ambitieuze mentaliteit' hebben. Ook zijn er in de buurt van de dorpen minder havo/vwo-scholen.

Het SCP spreekt van een ‘onwenselijke situatie’. ‘Capaciteiten’ worden ‘onderbenut’, aldus het SCP.

De Inspectie van het Onderwijs concludeerde onlangs in haar Onderwijsverslag dat er regionaal gezien grote verschillen zijn tussen de adviezen die scholen geven en de citoscore die leerlingen halen. Scholen in Friesland zouden sneller relatief laag adviseren. Volgens de Inspectie kunnen er goede redenen zijn om het schooladvies van de citoscore te laten afwijken. De Inspectie gaat daarom onderzoek doen naar de kwaliteit van de schooladviezen.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 14 mei 2013

Nieuwscategorieën