PO-Raad pleit voor sectorspecifieke aanpak bij verbeteren bestuurskracht

Om het onderwijsbestuur verder te verbeteren, moeten geen algemene regels worden opgesteld. Er is een sectorspecifieke aanpak nodig. ,,Het primair onderwijs vraagt met zijn kleinschalig georganiseerd onderwijs en enorme bestuurlijke diversiteit om een meer gedifferentieerde benadering dan de andere onderwijssectoren.’’ Dat schrijft de PO-Raad vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer debatteert op 27 mei over de versterking van bestuurskracht in het onderwijs.

De PO-Raad reageert met haar brief op de plannen hiervoor van de minister en staatssecretaris van Onderwijs. Zij willen die bestuurskracht onder meer verbeteren door de positie van interne toezichtshouders te versterken en nieuwe voorschriften voor jaarverslagen op te stellen. Ook gaan ze met de PO-Raad en andere sectororganisaties afspraken maken over de versterking van mechanismen voor zelfcorrectie. De onderwijssector moet zelf een bestuurscultuur stimuleren waarin kwaliteit en professioneel en ethisch gedrag de norm is.

Professionalisering en fusietoets

De PO-Raad beaamt in de brief dat schoolbesturen zelf een taak hebben en zich verder moeten professionaliseren. Dat lukt volgens haar alleen wanneer terughoudend wordt omgegaan met nieuwe regels en vermeerdering van bureaucratische en administratieve lasten. Voor de kleinere schoolbesturen in het primair onderwijs leggen bureaucratische regels namelijk een groot beslag op de onderwijsorganisatie, omdat er geen overhead is die dat kan opvangen.

Ook pleit de PO-Raad ervoor de fusietoets af te schaffen. De toets staat kleine besturen nu soms in de weg wanneer zij bijvoorbeeld willen samenwerken om een divers onderwijsaanbod te kunnen blijven garanderen.

Code Goed Bestuur

De PO-Raad benadrukt verder dat ze ook al veel doet om het bestuur te verbeteren. ,,Het bevorderen van Goed Bestuur omwille van de onderwijskwaliteit is dan ook al vanaf de oprichting van de PO-Raad een rode draad in haar handelen’’, aldus voorzitter Rinda den Besten in de brief. Zo stelden de leden van de PO-Raad in 2009 de Code Goed Bestuur op. Momenteel werkt de PO-Raad aan de opzet van een visitatiestelsel waarbij schoolbesturen elkaar bevragen op naleving van de code.

De PO-Raad stuurde onlangs een brief van gelijke strekking aan de minister en staatssecretaris van Onderwijs.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 12 juli 2013

Nieuwscategorieën