PO-Raad pleit voor toetsing op maat

Wordt het maken van een eindtoets verplicht voor alle leerlingen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, dan is het erg belangrijk dat zij een toets op hun eigen niveau kunnen maken. Dat benadrukt de PO-Raad in een brief die ze vandaag aan de Tweede Kamer stuurde.

Volgens de PO-Raad is dit nodig omdat leerlingen de toets dan met meer zelfvertrouwen maken en de toetsresultaten daardoor een beter beeld geven van het werkelijke niveau van het kind. Daarbij komt dat de reguliere toets voor sommige kinderen simpelweg te moeilijk is.

Donderdag praat de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat toetsing in het primair onderwijs regelt. Belangrijk aspect daarin is het genoemde toetsen op maat. Daarover was de afgelopen maanden al veel discussie. In een interview met de PO-Raad stelt Jaap Dronkers, hoogleraar hoogleraar Onderwijssociologie aan de Maastricht University dat toetsen op maat sociale ongelijkheid bevordert. Roel Bosker, hoogleraar Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen bestrijdt dat.

Adaptief toetsen

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) schetste vorige week in een brief een toekomstbeeld waarin voor iedere individuele leerling een digitale toets op maat beschikbaar is, een zogenaamde adaptieve toets. De PO-Raad is daar voorstander van maar tekent daarbij aan dat het invoeren van zo’n systeem uiterst zorgvuldig moet gebeuren.  ,,In het verleden zijn digitale afnamen van de eindtoets namelijk lang niet altijd vlekkeloos verlopen, terwijl er op dat moment sprake was van afname bij een beperkte groep leerlingen’’, aldus voorzitter Kete Kervezee in de brief.

Momenteel wordt er bij wijze van proef gezocht naar manieren om de ontwikkeling van leeringen - hun leerwinst - te meten en de toegevoegde waarde van scholen daarbij. De PO-Raad roept de Tweede Kamer op de resultaten vooralsnog alleen te gebruiken voor de scholen zelf die met behulp van de gegevens kunnen bepalen hoe zij zich kunnen verbeteren. Voordat deze informatie op zichzelf wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het beoordelen van scholen moeten de consequenties daarvan worden onderzocht.

Vensters PO

In haar brief dringt de PO-Raad er ook op aan de in ontwikkeling zijnde Vensters PO, een genuanceerd en samenhangend informatiesysteem, te gebruiken als instrument waarmee die kwaliteit in brede zin inzichtelijk kan worden gemaakt. De regie van het maatschappelijke debat over de kwaliteit van het onderwijs ligt dan waar deze thuishoort, namelijk bij de schoolbesturen en scholen zelf. Daarmee zou tevens een eind komen aan de discussie over het al dan niet openbaar maken van de eindtoetsgegevens. Die ontstond begin maart doordat RTL Nieuws via de Wet openbaarheid van bestuur een beroep had gedaan op openbaarmaking van die informatie. Tot grote ontevredenheid van de PO-Raad is de staatssecretaris van plan daaraan gehoor te geven. Die eindtoetsgegevens zijn volgens de PO-Raad echter ongeschikt om een betrouwbaar beeld te geven van scholen.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 22 maart 2013

Nieuwscategorieën