PO-Raad praat met Tweede Kamer over VVE

De Tweede Kamer hield deze week een rondetafelgesprek over voor- en vroegschoolse educatie. De PO-Raad is voorstander van een zo vroeg mogelijke aanpak van taalachterstanden omdat die later vaak of moeilijk in te lopen zijn.

Op woensdag 16 september spraken de leden van de Kamercommissie OCW met organisaties uit het veld over het wetsvoorstel harmonisatie peuterspeelzalen en kindercentra. In dit wetsvoorstel worden maatregelen genomen om de stimulerende omgeving van peuterspeelzalen en kindercentra te waarborgen en om taalachterstanden effectief aan te pakken.

Aanpak
Voor een goede aanpak van taalachterstanden zijn doorlopende leerlijnen van peuterspeelzaal en kinderopvang naar de basisschool noodzakelijk. Ook in het kader van de referentieniveaus is het van belang hoe leerlingen de basisschool binnenkomen. Dit vraagt om goede afspraken over de doorgaande lijn, over de programma’s en de overdracht van de leerling. De PO-Raad vindt het goed dat er resultaatafspraken over VVE gemaakt worden. Het is aan de scholen zelf hoe de VVE wordt ingevuld.

Bureaucratische overlast
De PO-Raad vraagt aandacht voor de verantwoordelijkheidsverdeling. Voor veel schoolbesturen geeft de VVE veel bureaucratische overlast. Er moet met veel partijen worden afgestemd (gemeenten, peuterspeelzaal, kinderopvang enz.). Voor de PO-Raad staat de inhoud en de kwaliteit voorop. Hierover zullen efficiënt, op lokaal niveau afspraken moeten worden gemaakt. Op lange termijn kan er gekeken worden naar een voorziening voor jonge kinderen om taalachterstanden te bestrijden. Daarnaast heeft de PO-Raad gepleit om de taal en ouderbetrokkenheid bij VVE een steviger plek te geven. Zo is er meer continuïteit voor de kinderen tussen school en thuis en er wordt tegelijkertijd gewerkt aan de taalvaardigheid van de ouders.

Bij het gesprek met de Tweede Kamer waren vertegenwoordigers van de VNG, GGD Nederland, MO Groep, Boink, Landelijk Platform Peuterspeelzalen, Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, AVS, Vakorganisaties en de PO-Raad.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën