PO-Raad presenteert op NOT: Slim leren met ICT, hoe doe je dat?

'Beter en slimmer leren met behulp van ICT'. Dat  is de titel van de drie presentaties/ discussiesessies die de PO-Raad deze week verzorgt op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT). De NOT, die vooral gericht is op leraren en schoolleiders, duurt van 27 tot en met 31 januari.

Op de NOT zullen aanbieders van leermateriaal en methoden hun nieuwe adaptief digitaal leermateriaal presenteren.  De bezoekers van de NOT krijgen dus veel nieuwe informatie en voorbeelden over nieuwe mogelijkheden van gebruik van ICT in het onderwijs.

Op het programma

In de sessies die de PO-Raad organiseert, gaat een schoolbestuurder samen met een schooldirecteur in op hoe zij 'beter en slimmer leren met behulp van ICT' vormgeven voor hun leerlingen. Wat is de visie van de schoolorganisatie op onderwijsinnovatie en ICT? Wat voor route is gevolgd om verandering tot stand te brengen? Wat vraagt dit van de scholen? Hoe zijn de rollen tussen scholen en schoolbestuur verdeeld, wat zijn de effecten van de verandering. Al deze vragen komen aan bod.

Op de volgende dagen vinden de openingssessies plaats:

Dinsdag 27 januari: 10:15-11:00 uur: Erik Heijendael en Cas Trausel (Innovo). Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad is hierbij aanwezig.
Donderdag 29 januari: 10:15-11:00 uur: Annette van Zoelen en Frank Tigges (Stichting Klasse) 
Zaterdag 31 januari: 10.15 – 11.00 uur: Hans Kelderman Voorzitter College van Bestuur en Ruud van de Rakt projectleider Onderwijs en ICT (Aloysius Stichting)

Op woensdag 28 verzorgt Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, een podcast bij de stand van Kennisnet.

Wilt u erbij zijn? Voor een gratis toegangspas kunt u hier terecht. Hoe de sessies en de NOT verlopen, kunt u binnenkort lezen op deze website.

Waarom ICT in het onderwijs

Aandacht voor onderwijs en ICT is belangrijk, vindt de PO-Raad, omdat de samenleving verandert en kinderen moeten worden voorbereid op nieuwe ontwikkelingen. Technologische ontwikkelingen maken het noodzakelijk én mogelijk om het onderwijs te vernieuwen. Zo komen er andere mogelijkheden om te leren en om het leren te organiseren: Nieuwe technologie kan helpen de kwaliteit van het primair proces te vergroten. ICT kan bijvoorbeeld worden ingezet als middel om kinderen meer op maat te laten leren. 

Focus op Onderwijs en ICT

De presentaties op de NOT maken deel uit van bredere aandacht die de PO-Raad heeft voor onderwijs en ICT. In het Bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt over de doelen die wij als sector willen bereiken en met het doorbraakproject Onderwijs en ICT werken wij er aan dat er voldoende adaptief digitaal leermateriaal beschikbaar komt en er geen belemmeringen meer zijn om hier mee te werken.

Met het project “Beter en slimmer leren met behulp van ICT” ondersteunt de PO-Raad schoolbesturen. Op korte termijn vindt u op de site van de PO-Raad informatie over dit project.

Ook op NOT

Overigens is er naast ICT ook aandacht voor andere onderwijsonderwerpen. Zo is ook Gezonde School met een stand aanwezig. Bezoekers kunnen er terecht voor praktische tips over onder meer de Gezonde School-aanpak, het vignet en de mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning. Gezonde School maakt deel uit van de Onderwijsagenda SBGL, van PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 28 januari 2015

Nieuwscategorieën