PO-Raad publiceert beleidsagenda "Om de leerling"

De PO-Raad heeft de strategische beleidsagenda ‘Om de leerling’ gepubliceerd. De agenda geeft richting aan de vereniging en haar leden: Hoe werken wij de komende jaren aan onze maatschappelijke opdracht om kinderen te laten leren?

De PO-Raad focust op vier thema’s:

1. Verbinding: over het richten van voorzieningen op de belangen van kinderen
2. Innovatie en ICT: over de mogelijkheden van technologische vernieuwing
3. Kennis en onderzoek: over goed onderwijs en leraren in een academische omgeving
4. Het bestuur als motor: over de professionalisering van schoolbesturen

De agenda wordt nu onder meer gebruikt in de besprekingen over het sectorakkoord met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en over een nieuwe cao. Ook het advies van de commissie-Meurs over de professionalisering van schoolbesturen wordt daarbij betrokken.

De leden van de PO-Raad ontvangen per post een exemplaar. De beleidsagenda is eind 2013 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De leden hebben dat jaar op diverse bijeenkomsten en bij verschillende gelegenheden inbreng geleverd voor de agenda.

 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 26 januari 2015

Nieuwscategorieën