PO-Raad reageert op SCP-rapport in Pauw & Witteman, RTL Nieuws en HvN

Woensdag 11 januari reageert Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad, om 19.00 uur in Hart van Nederland (SBS6) en om 19.30 uur in het RTL Nieuws (RTL 4) op het rapport 'Waar voor ons belastinggeld' van het Sociaal Cultureel Planbureau. In dit rapport concludeert het SCP dat de investeringen in het primair onderwijs de afgelopen jaren zijn gestegen, terwijl de kwaliteit van het onderwijs niet omhoog is gegaan.

De PO-Raad vindt dat het SCP met haar conclusie de plank misslaat. Al langer was bekend dat de uitgaven voor onderwijs de afgelopen jaren zijn gestegen, maar de situatie in het onderwijs is sinds 1998 ook behoorlijk veranderd. De scholen hebben te maken met meer taken en een toename van de maatschappelijk problematiek. Ook hebben we er in Nederland voor gekozen de nabijheid en kleinschaligheid van het basisonderwijs te koesteren. Dat kost – zeker in tijden met krimp – wel extra geld om de kwaliteit op orde te houden: kleinere scholen zijn nu eenmaal duurder dan grotere scholen. Verder is een groot deel van de kostenstijging te verklaren uit een stijging van de salarissen.

Wat ook opvalt is dat de Onderwijsinspectie aangeeft dat de kwaliteit van het onderwijs is gestegen en dat het aantal zeer zwakke scholen is afgenomen, maar dat het SCP uitgaat van de Cito scores. Volgens de PO-Raad is dit een te enge definitie van kwaliteit.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 24 januari 2012

Nieuwscategorieën