PO-Raad: Sector verdient een moderne cao

Het cao-overleg voor het primair onderwijs met de bonden is geschorst. Het onderhandelingsproces verliep aanvankelijk voortvarend en constructief, maar nu is er een moment waarop partijen zich even moeten bezinnen.

Dat de gesprekken niet gemakkelijk zijn, zal voor iedereen duidelijk zijn.  Wij delen met alle vier de bonden de ambitie om tot een modernere cao te komen die recht doet aan het werken in een professionele schoolorganisatie. Daarover voeren vakbonden en werkgevers al een jaar gezamenlijk intensieve gesprekken met alle geledingen in het scholenveld.

In die gesprekken is de werkdruk een belangrijk punt geweest. De PO-Raad wil daar graag iets aan doen. Ons voorstel is bijvoorbeeld om tot een 40-urige werkweek te komen als basis voor al het onderwijspersoneel. 

Een vernieuwde cao betekent dat de professionals meer ruimte krijgen en dat er minder centraal geregeld wordt. Bonden en werkgevers zijn er nog niet uit hoe dat precies vorm moet krijgen, maar de PO-Raad rekent op een resultaat dat recht doet aan allen die in het primair onderwijs werken.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 1 april 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën