PO-Raad start met Twinning

De PO-Raad is onlangs met Twinning gestart. Twinning is het koppelen van zwakke/risicoscholen aan sterke/excellente scholen met behulp van een ervaren externe adviseur. Door de samenwerking krijgt de zwakke school inzichten, handvatten en adviezen om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. De school kan opklimmen en het stempel ‘zwak’ gaandeweg achter zich laten.

In eerste instantie richt de koppeling zich tot het verbinden van de schoolleiders van beide scholen. Een match tussen Ib-ers of (een deel van) de teams behoort ook tot de mogelijkheden. Uitgangspunt is ‘leren van en met elkaar’.

Twinning is een initiatief van de PO-Raad, in navolging van succesvol buitenlands voorbeeld en maakt onderdeel uit van het programma ‘Goed worden en goed blijven’. De PO-Raad wil als brancheorganisatie samen met de schoolbesturen werken aan de kwaliteit van het onderwijs door het versterken van onderwijskundig leiderschap/bestuur. Twinning is één van de manieren om aan kwaliteitsverbetering te werken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke van der Linde.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën