PO-Raad stelt werkagenda op met inspectie

De PO-Raad heeft samen met de Inspectie van het Onderwijs een werkagenda opgesteld met als doel een aantal onderdelen van het toezicht te optimaliseren. De komende periode werkt een werkgroep van schoolbestuurders samen met de inspectie de werkagenda verder uit en kijkt óf en op welke wijze de huidige aandachtspunten in het toezicht weggenomen zouden kunnen worden.

De leden van de PO-Raad hebben de wens geuit (ALV juni 2010) om met de Inspectie in gesprek te gaan over de knelpunten die het veld ervaart bij het huidige externe toezicht. Een werkgroep van leden van de PO-Raad heeft de afgelopen periode de belangrijkste thema's in beeld gebracht en heeft hierover overleg gevoerd met de Inspectie van het Onderwijs.

Op basis van de gesprekken die met de Inspectie hebben plaatsgevonden is een werkagenda opgesteld die de leden, ondersteund door het bureau van de PO-Raad, en de Inspectie de komende periode gezamenlijk uit gaan werken. Op deze manier hopen we verbeteringen te bewerkstelligen met ofwel aanpassingen in het toezicht(kader) ofwel verduidelijking van de inhoud , strekking, beoordeling en uitvoering van onderdelen van het toezicht.

De onderwerpen die een plek hebben op deze agenda zijn in ieder geval:

  • Positionering schoolbesturen in het toezicht
  • Communicatie Inspectie met het veld
  • Onduidelijkheid rondom toezicht op onderwijs aan zorgleerlingen
  • Opbrengsten (o.a. huidige opbrengstbepaling, beoordeling kleine scholen, beslisregels zwakke scholen)
  • Toezichtontwikkelingen (o.a. toezicht op bestuur en management, toezicht op de samenwerkingsverbanden, toezicht op de leraar)

Wij zullen u via de site op de hoogte houden over de ontwikkelingen binnen de werkagenda. Voor meer informatie over de werkagenda kunt u contact opnemen met Anje-Margreet Woltjer.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Nieuwscategorieën