PO-Raad steunt aanvraag VNG om uitstel van ‘Regeling verbetering binnenklimaat’

De Vereniging van Nederlandse gemeenten heeft in een brief er bij de staatsecretaris op aangedrongen de uiterste termijn waarop aanvragen voor de 'Regeling verbetering binnenklimaat' te verlengen tot 1 mei.

Middels een mail aan het ministerie heeft de PO-Raad het verzoek om uitstel ondersteund. Uit de vele signalen die wij ontvangen kunnen we afleiden dat veel gemeenten en schoolbesturen hun uiterste best doen om voor 1 januari bij OCW een aanvraag in te dienen. Alle betrokken partijen (gemeenten, besturen en het bedrijfsleven) hebben grote moeite de regeling tijdig uit te voeren en aanvragen in te dienen. Voorts leiden de noodzakelijke EBA- verklaringen tot de nodige problemen. Niet alleen zijn de modellen hiervoor erg laat beschikbaar gekomen, maar ook zijn er de nodige capaciteitsproblemen.

Het is dan ook naar onze mening noodzakelijk de aanvraagtermijn te verlengen om de regeling tot een succes te maken.

Schoolbesturen in gemeenten die géén aanvraag in willen dienen kunnen bij ons meldpunt 'Huisvesting' op de website van de PO-Raad nog steeds hun ervaringen melden.

Download hier de brief aan het kabinet ‘Regeling binnenklimaat primair onderwijs 2009’ >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën