PO-Raad steunt de ambitie maar niet de gedetailleerde uitvoering

De PO-Raad ziet in de actieplannen van de minister en staatssecretaris van OCW, zoals vandaag (23 mei) naar buiten gebracht, erkenning van wat ze zelf ook de afgelopen jaren neerzet: de ambitie om het onderwijs duurzaam te verbeteren. Tegelijkertijd vindt de PO-Raad dat de plannen te veel het ‘hoe’ beschrijven, terwijl de manier waarop doelen bereikt worden de verantwoordelijkheid van het onderwijsveld zelf is. Doordat OCW de regie voor de uitvoering sterk naar zich toe trekt, voelen de scholen zich veel minder eigenaar van de gewenste kwaliteitsslag. Hierdoor worden de ambities waarschijnlijk onvoldoende gerealiseerd.

De PO-Raad heeft in haar manifest ‘In 10 jaar naar de top’, gepubliceerd in mei 2010, onder andere de ambitie uitgesproken dat het aantal zeer zwakke scholen fors afneemt, taal- en rekenresultaten stijgen en excellente leerlingen sterker uitgedaagd worden. De kwaliteit van het onderwijs moet daartoe omhoog en extra professionalisering en scholing binnen alle geledingen in het onderwijs zijn daarvoor essentieel. Dat zowel de minister als de staatssecretaris dit als speerpunten aangeven, is wat de PO-Raad betreft positief. De plannen zijn op sommige gebieden echter zo gedetailleerd, dat dit contraproductief dreigt te worden.

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Nieuwscategorieën