PO-Raad steunt initiatief schoolbesturen

De PO-Raad steunt het initiatief van vijftien schoolbesturen uit het noorden van het land. Zij hebben een brief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs. In de brief spreken zij hun zorgen uit over de gevolgen van de bezuinigingen op het primair onderwijs en doen ze voorstellen voor alternatieven.

Campagne
De inhoud ervan zullen we betrekken bij onze plannen voor een campagne tegen verdere bezuinigingen. De PO-Raad maakt zich ongerust over de uitkomsten van de heroverweging door het kabinet. Onze plannen gaan we bespreken met onze leden op de Algemene Ledenvergadering van 21 januari 2010. Staatssecretaris Dijksma gaat op die ALV in gesprek met onze leden. We zullen de brief van de noordelijke schoolbesturen dan ook aan haar voorleggen voor een reactie.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 juli 2012

Nieuwscategorieën