PO-Raad streeft naar samenwerking met besturenorganisaties en AVS

De PO-Raad heeft de besturenorganisaties en de AVS uitgenodigd om te onderzoeken hoe concrete samenwerking van onderaf tot stand kan komen. Onder leiding van een externe verkenner, de heer Ron Bormans hebben de PO-Raad, VO-raad, besturenorganisaties en AVS in de afgelopen periode intensief gesproken over structurele samenwerking. De bevindingen van Ron Bormans zijn neergelegd in een eindrapportage.

Onderzoek nadere samenwerking

Naar de mening van het bestuur van de PO-Raad vormen de aanbevelingen in de eindrapportage niet de gewenste gemeenschappelijke, structurele oplossing. Het bestuur heeft wel geconstateerd dat alle organisaties uit zijn op onderlinge samenwerking, in het belang van een sterke sector. Dat heeft het bestuur van de PO-Raad ertoe gebracht de organisaties uit te nodigen om te onderzoeken hoe nadere samenwerking tussen de PO-Raad, de besturenorganisaties en de AVS vorm gegeven kan worden vanuit een 'bottom-up-benadering'. De PO-Raad hecht er aan ook de leden van de PO-Raad te betrekken bij dit onderzoek.

Inverdieneffect

Dat betekent dat we de praktische mogelijkheden om onze medewerkers in de werkorganisaties te laten samenwerken, laten onderzoeken. De doelstelling van de eventuele samenwerking is dat dit op afzienbare termijn zal leiden tot inverdieneffecten die zichtbaar worden in de contributie voor de leden.

Verschillende wensen

Omdat het bestuur van de PO-Raad verwacht dat de organisaties verschillende wensen en behoeften hebben ten aanzien van de samenwerking, zijn de organisaties uitgenodigd voor afzonderlijke gesprekken die de directeur van de PO-Raad zal voeren met de directeuren van de bureaus. Doel van deze gesprekken is om de behoeften en mogelijkheden voor samenwerking in de back office te verkennen.

Reactie

De besturenorganisaties hebben laten weten eind deze week hun gezamenlijke reactie op de uitnodiging schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur van de PO-Raad.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 15 november 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën