PO-Raad stuurt brief aan de Tweede Kamer over schooladvies

Deze week vergadert de Tweede Kamer over het schooladvies en de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. De PO-Raad stuurde in aanloop naar dit debat samen met de VO-raad een brief aan de Tweede Kamer.

De PO-Raad en VO-raad merken dat de nieuwe wet- en regelgeving rondom de overgang van primair naar voortgezet onderwijs nog niet op alle plaatsen en bij alle scholen duidelijk is. De sectorraden blijven dan ook informatie over de regels geven via websites, heldesk en andere informatiekanalen. In het belang van de leerlingen staat het schooladvies voortaan centraal bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Daar waar dit regionaal knelpunten geeft in het vormgeven van gezamenlijke afspraken, treden wij in contact met de betreffende schoolbesturen. Een goede samenwerking tussen de sectoren -binnen de grenzen van de nieuwe wet- en regelgeving- is van groot belang voor de leerlingen.

In de brief brengen PO-Raad en VO-raad nog drie punten onder de aandacht van de Tweede Kamerleden:

  • In toenemende mate maken wij ons zorgen over de wijze waarop de scores op methodeonafhankelijke toetsen worden gebruikt in plaatsingswijzers. Er is een risico dat deze scores worden verabsoluteerd en harde grenzen worden voor het verkrijgen van een bepaald advies. De PO-Raad en VO-raad vragen de Kamer om in de evaluatie naar de effectiviteit van de wetgeving nadrukkelijk aandacht te vragen voor het functioneren van plaatsingswijzers.
  • Wij vragen de Kamer om bij OCW aan te dringen op een standaard terugkoppeling van gegevens over de schoolloopbaan van oudleerlingen in het voortgezet onderwijs aan individuele instellingen in het primair onderwijs, zodat zij de informatie kunnen gebruiken voor de evaluatie van de advisering.
  • Op dit moment worden vo-scholen bij de indicator onderbouwrendement ‘afgerekend’ op basis van de schooladviezen. We vragen de Kamer om er bij de staatssecretaris op aan te dringen dat er op korte termijn helderheid komt over de uitwerking van de indicator onderbouwrendement, zodat vo-scholen zich niet direct zorgen hoeven te maken als een leerling op een lager niveau terecht komen dan het schooladvies aangaf.

Met deze brief reageerden de PO-Raad en VO-raad ook op de brief die staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 25 februari 2015

Trefwoorden